Sexualrådgivarutbilning på distans 2023

Sexualrådgivarutbildningen är en grundutbildning inom sexologi. Du får verktyg och behörighet att fungera som sexualrådgivare inom hälso-, socialvården och inom utbildningssektorn. Efter avklarad grundutbildning kan du fortsätta studera till sexualterapeut. Sexualrådgivarutbildningens omfattning är 30 studiepoäng. Utbildningen är uppbyggd enligt NACS (Nordic Association of Clinical Sexology) kriterier.

 

 

Exempel på utbildningens innehåll: 

 • Bearbetning av egna attityder, värderingar kring sexualitet (SAR “Sexuality Attitude Reassessment”)
 • Baskunskaper inom sexologi
 • Mångfald 
 • Sexuellt våld
 • Sexuell hälsa
 • Känslor, kommunikation och relationer
 • Sexualiteten i livscykeln
 • Religion och kultur
 • Värderingar och etik
 • Arbetshandledning
 
Var: Utbildningen anordnas på distans via Zoom, alltså krävs ett självständigt lärande och färdigheter till att studera på distans.
 
När: Utbildningen drar igång i august 2023. Seminardatum:
 • 22.-23.8.2023
 • 19.-20.9.2023
 • 17-18.10.2023
 • 21.-22.11.2023
 • 9.-10.1.2024
 • 13.-14.2.2024
 • 19.-20.3.2024
 • 23.-24.4.2024
 • 21.-22.5.2024
 • 27-28.8.2024
 
Hela utbildningen kommer att ordnas som distansstudier via Zoom.
 
Hur: Seminarierna består av föreläsningar, grupparbeten, övningar samt 16 timmar arbetshandledning. En del av utbildningen består även av handledd praktik samt inläsning av sexologisk litteratur. Under utbildningen kommer deltagarna indelas i mindre grupper som träffas 1 gång varje månad utöver seminarierna, för att tillsammans arbeta med olika övningsuppgifter (detta kan utföras på distans). En del av föreläsningarna och litteraturen kommer att vara engelskspråkig.
 
För vem: Utbildningen lämpar sig för personer inom social- och hälsovårdsbranschen samt för ungdomsarbetare och personer som jobbar inom utbildningssektorn.
 
Pris: Utbildningen kostar 2900 € + moms 24 %. Arbetshandledningen ingår i priset. Betalning i en eller tio rater. Om man väljer att betala i 10 rater tillkommer faktureringstillägg 5 € /faktura.
 
Då man blivit antagen till utbildningen bekräftar man att man mottagit sin studieplats genom att betala utbildningens första rat. Ifall inte fakturan betalas inom utsatt tid (14 dagar) kan platsen gå vidare till nästa i kön. Anmälningen är bindande och den första raten återbetalas inte ifall man i ett senare skede väljer att inte påbörja studierna. Sexpo förbehåller rättigheterna att ändra innehåll samt flytta utbildningsdagar vid behov. För att utbilningen skall kunna starta krävs det minst 16 deltagare.